مغازه بورس

     رشد بازار بورس و سرمایه گذاری در آن ، امروز یکی از داغترین موضوعات مورد بحث در بین عموم مردم است. ولی تفاوت این دوره رشد با ادوار قبلی حضور ادامه‌دار تمام اقشار مردم به سمت این بازار است.
 این استقبال متفاوت و تحول در نگاه مردم به بازار سرمایه، نهادهای بازار خصوصا کارگزاری‌ها را بر آن داشت تا با نگاهی متفاوت از گذشته به سمت جذب سرمایه حرکت کنند. در این جا بود که این فکر مطرح شد که باید بازارسرمایه هر چه نزدیکتر به مردم و در دسترس آن‌ها حضور داشته باشد. این سرآغازی بود برای مفهومی به اسم مغازه بورس یا همان شعبی که مانند شعب بانکی در کنار خیابان قرار دارند و یک قدم نزدیکتر به مردم به ارائه خدمات می پردازند.
 

فارابی و مغازه بورس در خوی

    کارگزاری فارابی همواره تلاش داشته تا با نگاهی نوآور به بازارسرمایه، تصویر متفاوتی از بورس را به نمایش بگذارد و مسیر دست‌یابی به بازارسرمایه را هموارتر سازد، در نتیجه کارگزاری فارابی در یک سیاست پایه اقدام به توسعه شعب در نقاطی که دسترسی کمتر به بورس وجود داشت نمود ولی اینبار نیز تلاش کرد تا کمی از چاشنی و طعم فارابی را به این سیاست اضافه کند و آن هم توسعه‌ی نقاط دسترسی مشتریان توسط مغازه بورس بود.
   اولین شعبه‌ با این رویکرد، در شهرستان خوی احداث شد و شاید نکته‌ی جالب هم در این بین شروع این ایده از شهرستان خوی بود. خوی نه شهرستانی نزدیک به تهران بود و نه مرکز استان است ولیکن پتانسیل‌ها و علاقمندان این شهر، فارابی را بر آن داشت تا شروع ایده مغازه بورس را در خوی داشته باشد و اولین قدم خود را در این شهر بردارد.
 

همایش خوی و استقبالی چشمگیر

      اوج قوت قلب و شعف مجموعه فارابی وقتی حاصل شد که در افتتاحیه شعبه خوی و در برگزاری کنفرانسی با حضور آقای دکتر فلاح مدیرعامل محترم شرکت اطلاع رسانی  و خدمات بورس استقبالی چشمگیر از مردم این شهر را مشاهده کرد و دیده شد که طرح مغازه بورس در میان کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود.
 

فارابی و مغازه بورس‌های جدید

      قطعا بعد از این استقبال مشتاقانه، فارابی عزم خود را جزم کرده است تا با تلاش بیشتر به توسعه مغازه بورس‌ اقدام کند بنابراین اگر آمادگی همکاری در این زمینه را دارید با ما از طرق زیر در ارتباط باشید:
  1. تلفن 1561 داخلی 415
  2. ایمیل : IB@irfarabi.com