همایش آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در بورس- مهرماه 98 تبریز

همایش آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در بورس ، در تاریخ 11 مهر 1398 در شهر تبریز برگزار گردید . این همایش با هدف ارتقا سطح دانش عمومی جامعه نسبت به بازار سرمایه و فرهنگ سازی بورسی توسط کارگزاری فارابی برگزار گردید . این همایش در دو بخش برگزار گردید . در بخش اول ، نشست تخصصی بررسی صنایع پرپتانسیل بازار با حضور فعالین و تحلیلگران بازار سرمایه در شهر تبریز برگزار گردید . این نشست با سخنرانی جناب آقای آفاق مدیر شعبه کارگزاری فارابی در شهر تبریز آغاز گردید و از فعالین بازار سرمایه در استان آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد . سپس جناب آقای خادمی مدیر سرمایه گذاری کارگزاری فارابی و جناب آقای هاشم ذوالفقاری تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ، به بررسی پتانسیل های موجود در صنایع مختلف پرداختند و در انتها هم اندیشی در رابطه با شرایط این روزهای بازار صورت پذیرفت.
در بخش دوم که در عصر روز پنجشنبه 11 مهر 98 برگزار گردید ، با هدف فرهنگ سازی سرمایه گذاری و ارتقا سطح دانش عموم مردم ، به بررسی ویژگی های بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در این بازار پرداخته شد . در ابتدای مراسم جناب آقای آفاق مدیر شعبه تبریز کارگزاری فارابی به تشریح مختصری از شرایط بورس و نحوه فعالیت در آن پرداخت . سپس جناب آقای فاطمی مدیر توسعه و بازاریابی کارگزاری فارابی به مقایسه این بازار با سایر بازارهای سرمایه گذاری پرداخت و انواع روش های سرمایه گذاری در بورس را تشریح نمود . سپس به معرفی روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس ویژه افرادی که دانش و وقت کافی جهت سرمایه گذاری مستقیم در بورس را ندارند پرداخت . در ادامه مراسم جناب آقای ذوالفقاری تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به معرفی ویژگی های سرمایه گذاری مستقیم در بورس پرداخت و نحوه فعالیت در این بازار را به علاقه مندان تشریح نمود .
در انتهای مراسم علاقه مندان به آموزش و فعالیت در بورس توسط بخش پذیرش راهنمایی گردیده و برای افرادی که تمایل به دریافت کد بورسی داشتند ، ثبت نام صورت گرفت.